Станете член на ИДСБ

  • *

  • *

  • Начин на плаќање и станување член

    Пополнете ја оваа уплатница (ПП10) и пратете ни ја подолу сликана каде што ќе се гледа чисто вашето Име, Презиме и уплата, или истата копија донесете ја во просторијата на ИДСБ која што се наоѓа на 2ри спрат на Природно-математичкиот факултет.

Report Abuse